Curtain Wall หรือผนังกระจกนอกอาคาร ที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้น (หรือคาน) แต่ละชั้น ซึ่งตัว Curtain Wall เอง จะต้องทำหน้าที่ เหมือนผนัง รับน้ำหนัก (ตัวเอง) และถ่ายเข้าสู่ โครงสร้างของ อาคารด้านข้าง ทำให้การออกแบบ หรือติดตั้ง Curtain Wall จะต้อง คำนึงเสมอว่างาน Curtain Wall เป็นงานกึ่งสถาปัตยกรรม กึ่งโครงสร้าง ไม่ใช่งานประดับตกแต่ง หน้าตา อาคาร เท่านั้น การออกแบบ และติดตั้ง Curtain Wall ต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรอง จาก ผู้ชำนาญการเท่านั้น
 
จุดประสงค์ที่เราเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะในบ้านเราคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้กระจกในงานออกแบบอาคารยังมีอยู่ในวงจำกัด ที่รู้ก็รู้กันอยู่ไม่กีคน ที่รู้บ้าง ไม่รู้บ้างก็มีไม่น้อย ที่ไม่รู้เลยก็ยิ่งเยอะ (โดยเฉพาะเจ้าของบ้าน) และถึงจะถูกเหมาเอาว่าการเลือกกระจกมาใช้ในการออกแบบอาคารเป็นเรื่องของสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหรือผู้รับเหมาก็ตามในฐานะเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ เราก็ควรจะทราบหรือพอมีความรู้เกี่ยวกับกระจกพวกนี้เอาไว้บ้าง เอาไว้พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้กระจกให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 

Visitors: 184,981